Atypická potrubí

 

V případě potřeby vyrábíme i potrubí atypických rozměrů.

 

Vyrábíme výhradně dle zadání / výkresů / dispozic od zákazníka. Výroba takovýchto součástí je náročnější na předvýrobní přípravu (návrh konstrukce, tvorba technické dokumentace, odsouhlasení finální dokumentace se zákazníkem) a nezřídka bývá náročná sama o sobě (příprava šablon pro svařence asymetrických tvarů, manipulace, sváření v obtížných pracovních polohách, zkoušky svárů apod).

 

Překvapivě složitá zadání však bývají někdy jednoduše řešitelná - v případě potřeby nás rozhodně kontaktujte, zkušenosti máme.

 

 

 

 

Atypické potrubí s odbočkami Atypické potrubí velkého průměru vyosené s výkrutem na konci Potrubí se 4 kolmými odbočkami

Atypické potrubní díly - ukázka zakázkové výroby POMAR Atyp - potrubí se zakončením s ohybem Potrubí - atyp s odbočkami, pozinkované