O kalkulačce

Kalkulátor byl naprogramován a je udržován v POMAR CZ s.r.o. pro zákazníky POMAR jako služba umožňující rychlé zjištění orientační ceny výroby podélně svařovaného potrubí, potrubních redukcí a svařovaných segmentových oblouků. Funkcionalita bude rozšiřována o další potrubní komponenty (ceny pro svařované T-kusy budou doprogramovány během května 2010) a průběžně o doplňky (nákresy, schémata, podrobnější technické informace).

Veřejná verze neobsahuje slevy pro stálé odběratele. Přihlašovací údaje pro obchodní partnery možno obdržet na vyžádání.

Použití

V menu "Kalkulace" vyberte druh potrubí. Pro výpočet ceny je nutné zadat jakost materiálu potrubí, vnější průměr trubky v mm, požadovanou sílu materiálu, délku 1 ks trubky, a počet kusů do výroby. K zadání segmentových kolen je nutno zadat úhel oblouku a druh kolena (R=1D, R=1.5D, R=2D nebo R=3D), pro výpočet redukcí je nutné zadat oba průměry a délku redukce. V případě potřeby specifikujte též rozsah NDT, vnější úkosy. Kalkulátor každý zadaný údaj okamžitě přepočítává.

Upozornění

V případě potrubí delšího než 2m potrubí obsahuje kruhový svár každé 2 metry. Jsme schopni dodávat takto svařované potrubí až v 14m délkách, do celkové hmotnosti 8 tun / ks.

Omezení

Dolní omezení průměru potrubí v kalkulátoru je 400 mm, horni mez kalkulátoru je 1900 mm. Jiná omezení kalkulátoru se vztahují na segmentová kolena či redukce. Jsme schopni dodávat průměry mimo běžný rozsah kalkulátoru, cena na dotaz - prosime přímo kontaktujte obchodní oddělení nebo zašlete email na obchod@pomar.cz.

Dodáváme potrubí až do síly materiálu 25mm v závislosti na jakosti materiálu a průměru potrubí. Se snižujícím se průměrem potrubí se snižuje maximální možná síla stěny. Pokud je pro výrobu potrubí nutné zakroužení s přídavkem materiálu, kalkulátor upozorní na nutnost kontaktovat obchodníky.